Metodologie

Recruitment Academy ročně vybírá doporučené finalisty a vítěze v několika odborných kategoriích.

Celkový počet přihlášek rozdělený do jednotlivých kategorií je po skončení termínu registrace předaný komisi Recruitment Academy Awards složené z několika desítek nezávislých odborníků, zástupců boardu Recruitment Academy a zástupců loňských vítězů. Odborníci z komise na jednotlivé kategorie vyberou 3 až 5 doporučených finalistů podle následujících kritérií. 

O vítězích pak jednotlivě hlasuje celá komise Recruitment Academy a to ze všech přihlášek (tzn. ne pouze z doporučených finalistů). Výjimkou je pak kategorie Kariérní video roku, kde kromě vítěze zvoleného odbornou porotou bude i vítěz volený diváky. Cenu People's Choice odhlasují diváci během slavnostního večera, takže se vyplatí přijít osobně.

 

Kariérní video roku

V této kategorii jsou hodnocena kariérní videa. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií:

 • Kreativita – jak je video originální a celkové technické a obsahové zpracování.
 • Zajímavost – jak je video atraktivní pro kandidáty (engagement).
 • Přehlednost – jestli není video zavádějící a zmatečné pro diváka. 

Pozn: Tato kategorie se hodnotí zvlášť pro malé a velké společnosti. V rámci People's Choice vyberou sami diváci dalšího vítěze.

 

Kariérní stránky roku

 této kategorii jsou hodnoceny kariérní stránky. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií: 

 • Kreativita – jak jsou stránky originální a celkové technické a obsahové zpracování.
 • Zajímavost – jak jsou stránky atraktivní pro kandidáty (engagement).
 • Přehlednost – jestli nejsou stránky zavádějící a zmatečné pro diváka.

Pozn: Tato kategorie se hodnotí zvlášť pro malé a velké společnosti.

 

Náborová kampaň roku

V této kategorii jsou hodnoceny náborové kampaně. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií:

 • Kreativita – jak je kampaň originální, použité komunikační kanály a celkové technické a obsahové zpracování.
 • Zajímavost – jak je kampaň atraktivní pro kandidáty (engagement).
 • Efektivita – jak byla kampaň úspěšná.

 

Náborový inzerát roku 

V této kategorii jsou hodnoceny textové personální inzeráty. Součástí soutěžního inzerátu musí být popis cílové skupiny, pro kterou je určen. Doporučení finalisté jsou vybíráni podle následujících kritérií:

 • Srozumitelnost – schopnost věcně popsat náplň práce, požadavky a nabídku ve vztahu ke konkrétní cílové skupině
 • Kreativita – míra originality v celkovém pojetí inzerce, jeho názvu, struktury i obsahu
 • Tonalita – celkový dojem z inzerátu, vhodnost pro cílovou skupinu, propsání firemní kultury do psaného textu 

 

Recruiter roku

V této kategorii jsou hodnoceni recruiteři, personalisté a specialisté na nábor. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií:

 • Kompetence
 • Přínos pro organizaci (finanční dopad, kvalita, inovace)
 • Příkladná práce s kandidáty
 • Společenský přesah práce recruitera
 • Příklad nejlepší praxe pro ostatní kolegy v oboru 

Kandidáty do této kategorie nominují kolegové, podřízení nebo nadřízení. Kandidát se může nominovat i sám. Lze nominovat i celý recruitment tým – je však potřeba zvolit jednoho zástupce, který bude tým reprezentovat a bude primárně hodnocen. Součástí registrace je i důvod nominace do kategorie Recruiter roku.

Odborná komise Recruitment Academy Awards pro tuto kategorii vybere doporučené kandidáty. Tito kandidáti obdrží dotazník k doplnění. 

S posledními pěti kandidáty provede komise individuální pohovor.

 

Referral program roku

V této kategorii jsou hodnoceny programy na doporučování zaměstnanců. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií: 

 • Výkon – míra zapojených zaměstnanců, tj. procento zaměstnanců alespoň s jedním doporučeným uchazečem vůči všem zaměstnancům společnosti za kalendářní rok
 • Kvalita - poměr nástupů díky referral programu vůči všem nástupům za kalendářní rok
 • Kreativita – jak je kampaň na podporu doporučování originální, použité komunikační kanály a celkové technické a obsahové zpracování.

 

Edenred Wellbeing Award

V této kategorii jsou hodnoceny firemní benefity a iniciativy na podporu wellbeing u zaměstnanců. Doporučení finalisté jsou vybíraní podle následujících kritérií.
 
 • Relevantnost - jakým způsobem benefit podporuje zdraví, pohodu a výkonnost zaměstnanců
 • Kreativita - jak inovativní a originální jsou benefity pro zaměstnance, použité komunikační kanály a potenciál zviditelnit firmu
 • Efektivita - jak praktické jsou navrhované benefity a jak efektivní jsou v podpoře wellbeing zaměstnanců a dosavadní výsledky projektu